Kiistattomat hyödyt erilaisissa käyttökohteissa

sivu5_kollaasi

Hyviä tuloksia asennuskohteista

CMM-järjestelmän toimintaa on testattu kymmenissä eri kohteissa. Vanhimmat järjestelmät ovat toimineet jo vuodesta 2011. Seurannassamme on niin uudis- kuin korjausrakennuskohteitakin. Yksi ensimmäisistä pilottikohteista oli Aalto-yliopiston Solar Decathlon-kilpailuun osallistunut Luukku-nollaenergiatalo.

Korjauskohteisiin kuuluvat mm. vuonna 1969 rakennettu virastotalo ja vuonna 1955 rakennettu, matalaenergiaperiaatteella peruskorjattu koulu. Virastotalossa seurataan mm. koneellisesti tuuletetun lattiarakenteen kosteusteknistä toimivuutta. Kouluun anturit asennettiin ulkoseinän ja vesikaton liittymään, ulkoseinän tiilirakenteeseen, villaan ja rappaukseen sekä sokkelin ja julkisivun liittymäkohtaan.

Uudiskohteita ovat mm. 2012 valmistunut poliisilaitos sekä arkkitehtuuriltaan kiitelty koulu. Koulun työmaalle ensimmäiset anturimoduulit asennettiin alkuvuoden 2011 aikana. Osa antureista asennettiin ennen valua jäämään betonin sisään. Rakennuksessa on mm. poikkeuksellinen 900 mm paksu betonivalu, jonka sisäisen kosteuden seurantaan CMM-järjestelmää on käytetty. Kohde on osoittanut järjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden vaativissakin olosuhteissa.

Yhtenä uusimmista kohteista on yli 1000:lle oppilaalle rakennettava koulu, jossa CMM-järjestelmällä seurataan mm. kosteuden nousua maaperästä lattiarakenteisiin.

CMM-järjestelmän käyttökohteet

Siltatyömaat

sivu5_graafi

CMM-järjestelmän etuja on, että sen avulla kosteutta voidaan mitata myös sellaisista kohteista, joihin käsin on hankala päästä mittaamaan.

Betonivaluja tehdessä on tärkeää seurata lämpötilan muuttumista valun sisällä ensimmäisten tuntien aikana, jotta voidaan varmistua betonin lujittumisesta. Sen jälkeen kosteuden seuranta tulee tärkeämmäksi jatkotöiden aikataulutusta ajatellen.

Talon rakennus

Betonivalujen kosteuden hallinta on keskeistä useimmilla rakennustyömailla. Sen lisäksi laadukkaan rekentamisen tunnusmerkkinä on myös muiden rakenteiden kokonaisvaltainen kosteushallinta. CMM-järjestelmällä rakentaja voi näyttää kosteusarvojen olleen koko rakennusajan vaadittujen kosteusarvojen alapuolella.

Saneeraus

Kosteusvaurioisissa saneerauskohteissa on tärkeää seurata uuden rakenteen kyky estää kosteuden tiivistyminen helposti homehtuville pinnoille, jotta voidaan varmistua korjaustoimenpiteiden onnistumisesta.

Kiinteistöhallinta

Jatkuvalla rakenteiden kosteustilanteen seurannalla voidaan havaita mahdolliset syntymässä olevat kosteusvauriot ennen kuin ne ehtivät tuhota rakenteita ja aiheuttaa sisäilmaongelmia. Näin korjaustoimenpiteisiin voidaan varautua ja suunnitella ja ajoittaa ne niistä aiheutuvien haittojen ja kustannusten minimoimiseksi. Pitkältä ajalta kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös osana kuntoarviota kiinteistökaupan yhteydessä.

CMM-järjestelmän anturit on helpointa asentaa uudis- tai korjausrakentamisen yhteydessä. Järjestelmä tarvitsee toimiakseen ainoastaan sähkön syötön ja internet-yhteyden. Uudisrakennuskohteisiin toimitamme rakennusajaksi usein 3G-yhteyden, joka sitten vaihdetaan kiinteään verkkoyhteyteen rakennuksen valmistuttua.

CMM-järjestelmän tarjoamat hyödyt

eurotalo

Rakennustyömaiden laadun valvonta

CMM:n keräämää tietoa voidaan käyttää jatkorakentamisen aikatauluttamiseen niin, että rakennusaikaista kosteutta ei suljeta rakenteiden sisään. CMM voi myös paljastaa rakennusvirheet jo rakennusaikana, mikä pienentää myöhemmin ilmaantuvien ongelmien riskiä ja parantaa rakentajan oikeusturvaa.

Seurantahistoria toimii osoituksena rakennusaikaisesta kokonaisvaltaisesta kosteudenhallinnasta ja on todiste laadukkaasta rakentamisesta.

Kiinteistön arvon hallinta

Kosteusseurannalla voidaan ennakoida korjaustarpeet ja ryhtyä toimenpiteisiin ennen laajamittaista vauriota. Kun rakenteiden tuhoutuminen korjauskelvottomaksi ehditään estää, voidaan kiinteistön elinikää jatkaa ja siten turvata kiinteistöön tehty investointi. Monessa tapauksessa kosteuden poistamiseksi riittää tuuletuksen, lämmityksen ja ilmastoinnin säätö tai näihin liittyvät ylläpidolliset lisäasennukset.

sohvalla

Kattava kosteusseurantadata on osoitus hyvästä kosteuden hallinnasta ja nostaa kiinteistön arvoa.

Terveyshaittojen ehkäisy

Kosteus- ja homevauriot ovat merkittävä syy huonoon sisäilmaan ja siitä johtuviin terveysongelmiin. Havaitsemalla piilokosteus voidaan ennakoida ongelmat ja estää terveyshaitat. Kattavaa kosteusseurantadataa voidaan käyttää osana oireilun syiden selvittämisessä.

CMM on terveellisempi tapa kosteusongelmien havaitsemiseen kuin rakennuksen käyttäjien oireilu.