CMM on työkalu kiinteistön kokonaisvaltaiseen kosteuden hallintaan

cmm

CMM-järjestelmä on modulaarinen ja joustavasti optimoitavissa erilaisiin kiinteistöihin

CMM-järjestelmä koostuu anturirimoduuleista, tukiasemista ja tietoa keräävästä ja analysoivasta verkkopalvelusta. Anturimoduulit asennetaan pitkäaikaisessa seurannassa kiinteästi rakenteisiin. Ne lähettävät mittausdataa langattomasti tukiasemille, jotka välittävät ne joko kiinteän tai 3G-verkon kautta verkkopalvelimelle. Langattomuus helpottaa asennustyötä ja pienentää vaadittavan kaapelointityön määrää.

Anturimoduuli mittaa suhteellista kosteutta ja lämpötilaa neljällä eri mittapäällä. Mittapäät asennetaan tyypillisesti rakenteiden sisälle eri syvyyksille erilaisten rakennusmateriaalien rajapinnoille. Ne voidaan sijoittaa myös eri kohtiin yhdessä kerroksessa mittaamaan esimerkiksi kosteuden kulkeutumista. Sijoittamalla isoissa kohteissa mittapäät usealla eri tavalla voidaan havainnoida erilaisten rakenneratkaisujen toimivuutta niiden kosteusprofiileista. Katso esimerkki mittauspisteiden sijoittelusta.

Anturirimoduulin lähetinosa asennetaan rakenteiden pinnalle tai rasiaan, jotta paristojen vaihto onnistuu vaivattomasti. Seurantajärjestelmä ilmoittaa, kun paristot on syytä vaihtaa. Mittausväli on oletusarvoisesti ensimmäisen vuoden ajan kerran tunnissa ja sen jälkeen kerran vuorokaudessa. Paristojen kestoikä on tällä mittaustiheydellä noin 10 vuotta.

Tukiasema kommunikoi yhden tai useamman anturimoduulin kanssa radioyhteydellä. Tukiasema sijoitetaan niin, että radioyhteyden kantama on riittävä. Avoimessa tilassa kantama on 500 m. Betoniseinät lyhentävät kantamaa. Radiosignaalit eivät läpäise metallipintaisia rakenteita, mutta pystyvät jossain määrin kiertämään ne. Tukiaseman sijoittelussa on huomioitava myös sen vaatiman internet-yhteyden saatavuus rakennuksen ethernet-kaapeloinnin kautta sekä luonnollisesti suojainen sijaintipaikka.

Verkkopalvelin kerää anturimoduulien lähettämän tiedon ja muuttaa sen internetin kautta selailtavaan havainnolliseen esitysmuotoon ja tulostettaviksi raporteiksi. Automaattinen mittaustiedon keruu mahdollistaa jatkuvan valvonnan netin kautta, eikä mittaajan käyntiä paikanpäällä tarvita.

Seurantapalvelumme on vaivaton tapa valvoa arvokasta kiinteistöänne. Halutessanne voitte jättää kaiken meidän huoleksemme.

Tyypillisiä valvontakohteita kiinteistöissä

sivu5_rakennus

 

Tutkimukseen perustuvaa suomalaista huipputeknologiaa

CMM-järjestelmä pohjautuu vv. 2009-2012 toteutettuun Rakenteisiin Integroitavien Kosteusanturien Luotettavuus (RAILO) -tutkimushankkeeseen, jossa olivat mukana Aalto-yliopisto, VTT, Senaatti kiinteistöt, Helsingin rakennusvirasto, Espoon tilakeskus ja useita suomalaisia teknologiayrityksiä. Hankkeen keskeisimpänä tutkimuskohteena oli laitteen luotettavuus sekä kestävyys vaativissa olosuhteissa. Lue lisää: Talotekniikka-lehden artikkeli 1/2013

taulukkologot