Kosteusongelmat syntyvät usein jo rakennusaikana

tyomaa

Kosteusrasitukset rakennusaikana

 • Kosteudelle alttiit rakenteet ja materiaalit
 • Riskialttiit työmaaolosuhteet
 • Rakentamisen puutteellinen suunnittelu, väärät työtavat, huolimattomuus
 • Rakenteiden sulkeminen kuivattamattomina
 • Materiaalien varastointi
 • Tiukat aikataulut, suunnittelu- ja rakentamisprosessin pirstaleisuus

Kosteuden seuranta rakennusaikana

 • Ilman seurantaa piilossa olevaa kosteutta on vaikea havaita
 • Piilevä ongelma paljastuu vasta vuosien kuluttua
 • Seuranta antaa varmuuden rakenteiden riittävästä kuivuudesta
 • Rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta voidaan seurata jo rakennusaikana
 • Auttaa työnohjauksessa, mm. betonilattioiden oikea-aikainen päällystäminen
 • Antaa luotettavan kuvan rakentajasta, toimii hyvän rakentajan ”mainoksena”
 • Kiristyneet energiamääräykset lisäävät seurannan tarvetta

Jatkuva kosteusseuranta antaa varmuutta rakentamiseen

CMM-järjestelmän anturit voidaan asentaa betonirakenteiden sisään, jolloin järjestelmää voidaan käyttää esimerkiksi lattiavalun lujittumisen ja kuivumisen seurantaan. Näin lattian pinnoitustyö voidaan aloittaa oikea-aikaisesti ja välttyä kosteuden sulkemiselta lattiarakenteeseen.

Järjestelmällä voidaan seurata rakennusaikana jatkuvasti rakennusmateriaalien ja rakenteiden kosteustilannetta. Jatkuva seuranta on helppo ja varma tapa estää ongelmarakenteiden ja -olosuhteiden aiheuttamat kosteusvauriot ja minimoida niistä aiheutuvat korjauskustannukset.

Moduulissa on neljä kosteus- ja lämpötila-anturia, jotka asennetaan esim. seinän, katon tai lattian eri rakennusmateriaalikerrosten rajapinnoille. Mittaustuloksista voidaan määrittää rakenteiden lämpötila- ja kosteusprofiileja eli miten kosteus ja lämpötila muuttuvat eri syvyyksillä ja kuinka kostuminen ja kuivuminen etenevät seinässä tai lattiassa. Lämpötilatiedoista voidaan tehdä tarkempia analyysejä energiatehokkuuden määrittämiseksi.

Seurantaa on helppo tehdä mistä tahansa internetin kautta. Mittaustuloksista voidaan tulostaa raportteja halutulta aikaväliltä koko seuranta-ajalta. Eri sidosryhmät voivat seurata mittaustuloksia parhaan lopputuloksen saamiseksi.

CMM-järjestelmä toimii osana laadukasta rakentamista. Rakennusaikana käytetyn järjestelmän käyttöä voidaan jatkaa myös kiinteistön valmistumisen jälkeen, jolloin seurannalle saadaan katkeamaton ketju ja siten osoitus kosteuden hallinnasta koko eliniän ajalta.

Langattomuuden ansiosta CMM-järjestelmä on helppo asentaa työmaalla. Riittää, että työmaalla on sähkö.

Betonivalut vaativat erityistä huomiota

Betonivalun kuivumista on tyypillisesti seurattu poranreikämenetelmällä tehtävillä kosteusmittauksilla. Nämä perinteiset menetelmät ovat alttiita mittaajan tahattomille tai tahallisille virheille johtuen mittausmenetelmien variaatioista, valvonnan ja ohjeiden puutteista ja tiukoista aikatauluista. Porareikämenetelmän yhtenä heikkoutena on myös mitattavan kohteen kuivuminen reiän kautta. RF SensIT CMM:n mittaamista lämpötilatiedoista voidaan seurata betonin optimaalista lujittumista ja kosteustiedoista määritellä pinnoituksen oikea ajankohta myöhemmin ilmenevien ongelmien välttämiseksi. CMM:n etuna porareikämittauksiin nähden on myös mahdollisuus jatkaa kosteuden seuraamista pinnoituksen jälkeen, jolloin haihtumisen lakattua kosteustaso tyypillisesti nousee pinnoitteen alla.

Lattian pintarakenteisiin nouseva kosteus voi aiheuttaa pintamateriaalin irtoamisen ja vaurioitumisen ja pahimmillaan sisäilmaongelmia. Jatkuvalla kosteusseurannalla havaitaan ongelmat ajoissa ja estetään suuremmat vahingot.