Sisäilman VOC ja CO2 mittauksia

RF SensIT Oy on toteuttanut työmaiden sisäilman VOC ja CO2 arvojen seurantaa. VOC anturit ilmaisevat varsin pieniäkin pitoisuuksia haihtuvista orgaanisista aineista. Näihin aineisiin kuuluu varsin laaja joukko erilaisia sisäilmassa olevia haitallisia aineita (kuten homeiden aiheuttamat toksiset aineet) ja vähemmän haitallisia aineita.  Anturit ovat herkkiä havaitsemaan esimerkiksi tupakansavun, huonekalujen pinnoitteista ja lakkauksesta ilmaan pääsevät aineet ja monet rakennus ja puhdistuskemikaalit.

Myös CO2 arvojen seuranta on kiinnostanut. Raikkaan ilman suhdetta ns. kertaalleen hengitettyyn CO2 -pitoiseen ilmaan on helppo seurata automaattisesti sensoreiden ja automatiikan avulla. Tästä voi helposti arvioida virusten (kuten COVID-19) leviämisriskiä. Näin pystytään varmistamaan että henkilöstön sairastumisriski seurannassa olevassa tilassa pysyy matalana.