CRAMO JA RF SENSIT ALOITTAVAT YHTEISTYÖN TYÖMAIDEN OLOSUHDESEURANNASSA

etusivun_kollaasi

Kiinteistön hyvinvointi jatkuvassa seurannassa

  • CMM on ylivoimainen järjestelmä rakenteiden automaattiseen kosteuden ja lämpötilan seuraamiseen
  • Langaton tiedonsiirto mahdollistaa anturimoduulin joustavan sijoittelun
  • Seuranta on mahdollista vaikeistakin kohteista rakenteiden sisältä (esim. betonivalu)
  • Mittaustiedot ovat luettavissa internetin kautta etäpalvelimelta koko seurantahistorian ajalta
  • Graafinen kuvaaja näyttää mittaustiedot havainnollisesti • Raportteja voidaan tulostaa halutulta aikaväliltä
  • Seurantapalvelumme valvoo ja raportoi kiinteistönne kuntoa puolestanne
  • Teknologia on kehitetty Aalto-yliopiston ja VTT:n 4-vuotisessa tutkimushankkeessa

RF SensIT CMM - Kosteusvaurioiden välttämiseksi

Koulujen kosteusongelmat kuriin jatkuvalla rakenteiden kosteuden seurannalla

Tutkimusten mukaan koulujen sisäilmaongelmat sekä kiinteistöjen homevauriot ovat yleistyneet vakavaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Yhtenä syynä voidaan pitää rakenteiden sisäisen kosteuden seurannan vaikeutta. Usein jo tietoisuus opiskeluympäristön sisäilman hyvästä laadusta parantaa kouluviihtyvyyttä.

Tieto rakenteiden hyvästä kunnosta on myös merkki hyvästä sisäilmasta ja terveellisestä työympäristöstä

Vietämme työpaikalla lähes 2000 tuntia vuosittain ja siksi myös työpaikan sisäilmalla on merkitystä. Huolehtimalla työpaikan terveellisestä sisäilmasta homesairauksista johtuvat poissaolot vähenevät ja työmotivaatio paranee.

Terveys on aina etusijalla

Epäterveellinen sisäilma aiheuttaa lasten hengitystieoireita, allergiaa, astmaa ja infektiokierteitä. Jatkuvalla kosteusseurannalla varmistetaan rakennuksen kunto ja lasten leikkiympäristön terveellinen sisäilma. Mahdollisiin syntymässä oleviin kosteusvaurioihin pystytään puuttumaan ennen fyysisten oireiden ilmenemistä.

Senaatti-kiinteistöt, toimitusjohtajan katsaus 2013:
”Kunnianhimoisena tavoitteena on että kosteus- ja home- ongelmia ei enää esiintyisi”